Terapia indywidualna

Jak pracuję

Jestem specjalistą z 16 letnim stażem. W pracy wykorzystuję wiedzę zaczerpniętą z różnych nurtów terapeutycznych.
Szczególnie z terapii poznawczo-behawioralnej, humanistycznej, psychodynamicznej i psychologii uważności.

Zazwyczaj pierwsze spotkania są diagnozująco – konsultacyjne, podczas których ustalam z pacjentem nad czym pracujemy.
Staram się też przekazać jak najwięcej informacji dotyczących źródeł problemów z jakimi zgłasza się dana osoba.

Każdą osobę z którą pracuję i trudności z jakimi się zgłasza, traktuję indywidualnie. Podstawą terapii dla mnie jest zbudowanie relacji,
w której istotną rolę odgrywają: zaufanie, zrozumienie, szacunek i empatia.

Lubię słuchać, rozmawiać, pomagać i wzmacniać ludzi. Pomagam odkrywać siebie na nowo, rozwijając przy tym świadomość siebie.
Jestem zwolenniczką prawdy (zdejmowania masek przed samym sobą i światem), wsłuchiwania się w siebie, w emocje i potrzeby.


Z kim pracuję

Najchętniej pracuje z osobami dorosłymi, które przeżywają kryzysy w relacjach, czują się osamotnione, mają niską samoocenę,
doświadczają poczucia zagubienia, mają problemy z utrzymaniem i ochroną własnych granic. W szczególny sposób pasjonuje mnie
praca z osobami z syndromem „kochania za bardzo”, DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) i DDA (Dorosłe Dzieci z rodzin Alkoholowych).

Jeżeli jest taka potrzeba, pracuje również z dziećmi i młodzieżą w zakresie: trudności  wychowawczych, trudności w relacjach z rówieśnikami,
lęków, stresu i niskiej samooceny.

Oprócz pracy indywidualnej, prowadzę również warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz treningi rozwojowe, skierowane do kobiet.

Problemy jakimi się zajmuję:

 • trudności w relacjach
 • syndrom ‘kochania za bardzo’
 • sytuacje kryzysowe (zdrady, rozwody, utrata bliskiej osoby, wypadki)
 • DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
 • niska samoocena
 • poczucie osamotnienia
 • depresja
 • lęki
 • brak motywacji do działania
 • poczucie utraty sensu życia
 • problemy wychowawcze, rozwojowe

Pracuję w oparciu o kodeks etyczno – zawodowy psychologa.