Problemy jakimi się zajmuję

 • trudności w relacjach
 • syndrom ‘kochania za bardzo’
 • sytuacje kryzysowe (zdrady, rozwody, utrata bliskiej osoby, wypadki)
 • DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
 • niska samoocena
 • poczucie osamotnienia
 • depresja
 • lęki
 • brak motywacji do działania
 • poczucie utraty sensu życia
 • problemy wychowawcze, rozwojowe

Pracuję w oparciu o kodeks etyczno – zawodowy psychologa.