Problemy jakimi się zajmuję

  • trudności w relacjach
  • syndrom ‘kochania za bardzo’
  • sytuacje kryzysowe (zdrady, rozstania, utrata bliskiej osoby, wypadki)
  • DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
  • DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
  • niska samoocena
  • lęki
  • brak motywacji do działania
  • poczucie utraty sensu życia
  • problemy wychowawcze, rozwojowe

Pracuję w oparciu o kodeks etyczno – zawodowy psychologa.